Druki wniosków

wniosek w sprawie lokalizacji urządzeń lub obiektów w pasie drogowym

wniosek o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej

wniosek – zajęcie pasa drogowego

wniosek – zajęcie pasa drogowego – infrastruktura telekomunikacyjna

wniosek – umieszczenie urządzeń lub obiektów w pasie drogowym

wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

oświadczenie o własności gruntu

zawiadomienie o konieczności usunięcia awarii

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii: III/IV/V/VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy / 24 miesięcy