Druki wniosków

wniosek w sprawie lokalizacji urządzeń lub obiektów w pasie drogowym (.doc)

wniosek o lokalizację zjazdu z drogi powiatowej (.doc)

wniosek – zajęcie pasa drogowego (.doc)

wniosek – zajęcie pasa drogowego – infrastruktura telekomunikacyjna (.doc)

wniosek – umieszczenie urządzeń lub obiektów w pasie drogowym (.doc)

wniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (.doc)

oświadczenie o własności gruntu (.docx)

zawiadomienie o konieczności usunięcia awarii (.doc)

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres 12 miesięcy (.doc)

wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca / 6 miesięcy/ 12 miesięcy / 24 miesięcy (.doc)