Przetargi

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 7+738 – 9+123
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja techniczna
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 25.01.2021 r

……………………………………………………………………………………………………..

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo w km 2+694
Ogłoszenie
Zmiana Ogłoszenia
SIWZ
Załączniki do SIWZ
Operat wodnoprawny
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Projekt stałej organizacji ruchu
Decyzje + dane ewidencyjne + pozostałe materiały
Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Skorygowany zał. nr 2 do SIWZ – Kosztorys Ofertowy
Skorygowany zał. nr 11 do SIWZ – Przedmiar
Zmiana treści SIWZ II
Skorygowany w dniu 18.01.2021 r. zał. nr 2 do SIWZ ZDP.II.240.11.2020
Skorygowany w dniu 18.01.2021 r. zał. nr 11 do SIWZ ZDP.II.240.11.2020
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 21.01.2021 r

…………………………………………………………………………………………………

III przetarg na sprzedaż brukowca kamiennego nieobrobionego 16-20 cm uzyskanego z rozbiórki drogi powiatowej

Ogłoszenie + załączniki
Formularz oferty wersja edytowalna

Termin składania 14.12.2020 r.

………………………………………………………………………………………

II przetarg na sprzedaż brukowca kamiennego nieobrobionego 16-20 cm uzyskanego z rozbiórki drogi powiatowej

Ogłoszenie + załączniki
Formularz ofertowy wersja edytowalna

Termin składania 25.11.2020 r.

…………………………………………………………………………………………………………

Sprzedaż brukowca kamiennego nieobrobionego 16-20 cm uzyskanego z rozbiórki drogi powiatowej

Ogłoszenie + załączniki

Termin składania 04.11.2020 r.

……………………………………………………………………………………………………..
Odśnieżanie dróg powiatowych i zwalczanie śliskości zimowej na terenie Powiatu Suwalskiego w sezonie zimowym 2020/2021
Ogłoszenie
SIWZ
załączniki do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 5 i 10 
Sprostowanie dotyczące informacji z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 12.10.2020 r.

……………………………………………………………………………………………..

Przetarg nieograniczony Rozbudowa drogi powiatowej nr 1134BB Suwałki (ul. Szpitalna, Krzywólka, ul. bez nazwy) – Potasznia – Okrągłe – Jeleniewo w km 0+000 – 3+100

Ogłoszenie

Termin składania 16.10.2020 r.

…………………………………………………………………………………………….

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory w km 6+200 – 7+738
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja techniczna
SST

Wyjaśnienie treści SIWZ
D070501_Bariery ochronne (doprecyzowane)
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 16.03.2020 r.

…………………………………………………………………………………………….

Przebudowa drogi powiatowej nr 1140B Wołownia – Suchodoły w km 0+000 – 3+645

Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja techniczna
SST
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 12.03.2020 r.

…………………………………………………………………………………………….

Przebudowa drogi powiatowej nr 1112B od drogi 1111B – Zusno – Stara Dębszczyzna – Jemieliste w km 3+303 – 6+434
Ogłoszenie
SIWZ
Dokumentacja techniczna
SST (zaktualizowane)
Wyjaśnienie SIWZ
Wyjaśnienie SIWZ cześć 2
ST D.04.07.01a (doprecyzowane)
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 10.03.2020 r.

………………………………………………………………………………………………

Remont drogi powiatowej nr 1092B Filipów  – Przerośl – granica województwa w km 5+800 – 6+800 oraz 7+250 – 8+190
Ogłoszenie
SIWZ
SST
Plan sytuacyjny
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 04.03.2020 r.

———————————————————————————-

Remont drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 11+170 – 11+970
Ogłoszenie
SIWZ
SST
Plan sytuacyjny
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin składania 26.02.2020 r.

——————————————————————————————————-

Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 12+870 – 15+400

Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacje techniczne
Plan sytuacyjny
Informacja z otwarcia ofert
Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty
Termin składania 17.02.2020 r.

Remont drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły w km 10+080 – 13+680
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacje techniczne
Wyjaśnienie treści SIWZ
Plan sytuacyjny
Zaktualizowane specyfikacje techniczne
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin składania 12.02.2020 r.

Remont drogi powiatowej nr 1119B Orłowo – Podwysokie – Żubrynek – do drogi 655 w km 6+075 – 7+475 oraz 7+514 – 9+120

Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacje Techniczne
Wyjaśnienie treści SIWZ
Plan sytuacyjny
Zaktualizowane specyfikacje techniczne
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin składania 10.02.2020 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 7+260 – 8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B Od drogi 1150B – Bryzgiel – Macharce w km 0+000 – 0+290
Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacje techniczne
Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienie treści SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ + skorygowany załącznik nr 2a kosztorys ofertowy i nr 11a przedmiar robót
Wyjaśnienie treści SIWZ – II
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 06.02.2020 r.


Odśnieżanie dróg powiatowych i zwalczanie śliskości zimowej na terenie Powiatu Suwalskiego w sezonie zimowym 2019/2020

Ogłoszenie
SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie nr 1, 4, 5, 10
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 07.10.2019 r.


Remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe – Sobolewo – Płociczno – Gawrych Ruda – Słupie w km 0+075 – 2+275 oraz 2+300 – 2+530 oraz drogi powiatowej nr 1151B Suwałki – Sobolewo w km 2+090 – 3+290

Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacje Techniczne
Modyfikacja treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Termin składania 26.07.2019 r.

Remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek – w km 0-990 – 2+210

Ogłoszenie
SIWZ
Specyfikacje Techniczne
Modyfikacja treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 25.07.2019 r.


Remont drogi powiatowej nr 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów w km 6+005 – 8+705

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacje techniczne

Wyjaśnienie treści SIWZ

modyfikacja treści SIWZ

SST D.01.02.01.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 24.07.2019 r.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B  Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik w km 6+481 – 7+450

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 19.07.2019 r.


Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B  Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 3+030 – 4+020

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ

Decyzja – pozwolenie na budowę

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 19.07.2019 r.


Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami

Ogłoszenie

SIWZ

Projekt Budowany

Projekt Wykonawczy

Dokumentacja geologiczna

Wymagane uzgodnienia, decyzje

SST

Wyjaśnienie treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ + skorygowany zał. nr 2 i nr 11 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 12.07.2019 r.


Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rz. Szczeberka w m. Kurianki Drugie w ciągu drogi powiatowej nr 1185B Dowspuda – Kurianki w km 5+969 wraz z niezbędnymi dojazdami

Ogłoszenie

SIWZ

SST

Projekt Budowlany

Projekt Wykonawczy

Wymagane Decyzje

Dokumentacja geologiczna

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dokumentacja geologiczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Termin składania 24.06.2019 r.


Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina Suwałki

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Termin składania 04.03.2019 r.