Kontakt

Dział Administracji i Zaplecza Technicznego:
tel.: 87 565 70 85 (wew. 21)
sekretariat@zdp.suwalki.pl
tel.: 87 565 70 85 (wew. 25)
stacja@zdp.suwalki.pl
fax: 87 567 92 21

Dział Techniczny:
tel.: 87 565 70 85 (wew. 23)
fax: 87 567 92 21
zdp.suwalki@post.pl

  • zadrzewienie:

tel.: 87 565 70 85 (wew. 29)
fax: 87 567 92 21
techniczny@zdp.suwalki.pl

Dział Finansowo-Księgowy:
tel.: 87 565 70 85 (wew. 24)
fax: 87 567 92 21
ksiegowosc@zdp.suwalki.pl
ksiegowosc2@zdp.suwalki.pl

Inspektor ochrony danych (IOD)
Ewa Krzyżewska
iod@powiat.suwalski.pl

Adres skrytki ePuap:

/Zdpsogro57/SkrytkaESP